Hợp âm những bài hát thể loại Nhạc Thánh ca

Có 9 bài hát Nhạc Thánh ca đăng trong tháng


Hoa mân côi   Sáng tác: Lm. Nguyễn Sang
Intro: [G][Am][D][G]-[Em][Am][D][G]-[G][Am][D][G] ĐK: [G] Một tràng hoa mân côi hương thơm [D] ngào ngạt thắm ân [Bm] tình [Am] từng lời kinh sốt [C] mến xin dâng [D] về Nữ Vương hiển [G] vinh 1. [Bm] Khi an vui thái…
Ca sĩ thể hiện: Hà Thanh Xuân Nhạc Thánh ca
Bài ca hiệp hành   Sáng tác: Nhạc Ngoại - Lời Việt: Nguyễn Duy & Phanxico & Anh Tuấn  
Intro: [C][Am][D7][G]-[Gm][A][Dm]-[G][C]-[G][C] ĐK: Cùng [C] đi theo [Am] Chúa, muôn người [F] bước chung nhịp Chúa [C] đưa Và [Em] luôn được [Dm] Chúa lắng nghe [G] mong từng người đáp [C] thưa Xin [F] thật lòng chia [Em] sẻ…
Ca sĩ thể hiện: Khánh Ngọc Nhạc Thánh ca
Chúa đã gần bên (O come, O come, Emmanuel)   Sáng tác: Nhạc Ngoại - Lời Việt: Vũ Khởi Phụng
1. Ngày [Em] mai thánh hiến Chúa [D] sẽ viếng [B/D#] thăm gian [Em] trần, ơi [C] hỡi những người không [Bm] dứt nỗi đau trầm [Em] luân. [Esus4] Ôi [Am] muôn vạn người thao [C] thức [A/C#] đêm [D]…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Du Ca Nhạc Thánh ca
Diễm tình ca 1   Sáng tác: Lm. Thành Tâm
ĐK: Người yêu của [D] tôi ơi tuyết đông qua [G] rồi Mùa Xuân đang [A] tới gió xuân đón [D] mời [A] Người tôi yêu [D] ơi đến mau người [G] hỡi Chim hót líu [D] lo kìa [A7]…
Ca sĩ thể hiện: Như Mai Nhạc Thánh ca
Xanh trời Noel   Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
[D][F#m]-[G][D]-[Em][D]-[G][E]-[A] 1. No – [D] el, lời cầu [B7] chúc thánh ân tuyệt [Em] vời [A] No – [Em] el, lời bình [A] an gửi đến muôn [D] loài [A] No – [D] el, gọi mời [Bm] ai buồn trông…
Ca sĩ thể hiện: Hoài An, Gia Ân Nhạc Thánh ca
Hát lên bài ca   Sáng tác: Kim Long
ÐK: Hát lên bài [C/E] ca (hỡi ngàn [Dm] dân) hãy hát lên bài [C] ca chúc tụng Thiên [F] Chúa. Sáng trong niềm [C] tin (một niềm [Dm] tin) khắp thế nhân chung tiếng hoan [C] ca dâng Chúa…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Du Ca Nhạc Thánh ca
Chúa ban cho, Chúa cất đi   Sáng tác: Phanxicô
ĐK. Khi Chúa cất [A] đi rồi Chúa ban [B] cho con hân [Am] hoan tạ ơn [Dm] Trời Khi Chúa ban [F] cho rồi [Gm] Chúa cất [A7] đi , xin cho con biết tạ ơn [Dm] Trời 1/…
Ca sĩ thể hiện: CĐ Alleluia Sacramento Nhạc Thánh ca
Nhớ về tổ tiên   Sáng tác: Lm. Ân Đức
Intro: [Em][D]-[Bm][Em]-[A][Bm]-[D][Em] 1. Ϲhim có [Em] tổ, suối có [D] nguồn Con [C] người cũng có tổ [Bm] tiên, con [D] người cũng có tổ [Em] tiên Ai làm [Am] người không sinh [C] ra, công [D] cha ngàу đêm…
Ca sĩ thể hiện: Gia Ân Nhạc Thánh ca
Rảy nước Thánh (Ngoài mùa Phục Sinh)   Sáng tác: Nguyễn Văn Hòa
Lạy [Am] Chúa, xin dùng [G] cành hương thảo Rảy [F] nước trên con thì con được [Dm] sạch Xin rửa [F] con thì con [G] được trắng hơn [Am] tuyết. Lạy [F] Chúa, xin thương [Dm] xót con [E]…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm Du Ca Nhạc Thánh ca