Những sáng tác của nhạc sĩ Anh Huy, SJ

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Anh Huy, SJ

Cùng bước (Camminare insieme)   Sáng tác: Anh Huy, SJ
[Em] Từ những bước chân đơn [C] hành bao [G] lâu nay Ta [D] về. [Em] Về giữa trái tim [C] Mẹ hiền, bên [D] anh em một [G] Cha. Để [Am] hát khúc hát tri [D] ân, để [G]…
Ca sĩ thể hiện: Nguyễn Đình Tuấn Dũng Nhạc Thánh ca
Kinh dâng hiến (Acapella)   Sáng tác: Anh Huy, SJ
Lạy [D] Chúa, [A] xin nhận [G] lấy [A] Trọn cả tự [D] do, trí [D#dim] nhớ trí hiểu của [Em] con [A] Và trọn cả, [Em] ý muốn của [F#] con! [F#7] Cùng [Bm] hết những gì con đang…
Ca sĩ thể hiện: Nhóm nTTn & Đình Quynh Nhạc Thánh ca
Tác giả Anh Huy, SJ

Chưa có thông tin về tác giả này.