1 + 1 (Một cộng một)

Sáng tác: Lê Thiện Hiếu

Ngày [Em] bé 1 + 1 = [C] 2
Ngày [Em] lớn 1 + 1 = [C] 3
Ngày [Em] bé ngã đau khóc vỡ [C] òa
Ngày [Em] lớn ngã đau cười ha [C] ha

Ngày [Em] bé buồn rầu thì chơi [C] game
Ngày [Em] lớn buồn rầu thì say [C] thêm
Ngày [Em] bé đi chơi với bạn [C] hiền
Ngày lớn đi chơi với đồng [Em] tiền

Thời [Am] gian trôi cuộc sống dẫn khác [Em] thôi
Thời [Am] ngây thơ không trở lại bao [Em] giờ
Này [Am] ai ơi cứ vô tư [Em] thôi
[C] Mình sống mặc kệ đời được [G] không
Mình sống mặc kệ đời được [Em] không

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lê Thiện Hiếu [F#m] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/1-1-mot-cong-mot/W8IUUW7D.html