40 năm gặp lại

Sáng tác: Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyễn Hữu Lễ

1. Chiều [Gm] dần buông bao nhớ [D7] nhung như tình [F] ta đã mờ [D7] xa
Niệm [Gm] tình ta trong nỗi xót [D7] xa
Mong chờ [Cm] nhau xin bình [F] yên cho đời [Bb] nhau
Cho một cánh [Cm] chim lạc cuối [Dsus4] trời [D7]

Tưởng [Gm] chừng như ta đã [D] quên bao chuyện [F] xưa đã già [D] nua
Mà [Gm] ngờ đau ta đang xót [D] xa
Những ngày [Cm] qua ôm đàn [F] hát giữa trời [Bb] hoa
Biết người chốn [Cm] nao [D7] mà ngóng [Gm] chờ

ĐK:
[Eb] Lời nguyện [Gm] cầu từ [A7] đáy trái [D7] tim
Tạ tình [F] người hạnh [Am] phúc cho [D] nhau
Chiều nay chiếc [C] lá vàng đã [D] rơi
Lòng bỗng [D7] vui một nỗi [G] vui muộn màng
[D] Dù bao đau [Em] đớn đời lỡ [Am] trao
Gạt xót [D] xa đời chúng [Em] ta
Bao hương nồng ái [Am] ân của tuổi [D] xuân
Nhớ nhau trong [D7] cơn nghiệt [G] oan.

2. Đợi [Gm] ngày sau khi ta có [D7] nhau khi đầu [F] thai thân cỏ [D7] hoa
Để [Gm] người khỏi mang bao đớn [D7] đau
Trên thịt [Cm] xương trên hồn [F] nhiên trên mộng [Bb] mơ
Không còn nỗi [Cm] đau người xa [Dsus4] người [D7]

Giờ [Gm] đây ta đang có [D7] nhau đang gần [F] nhau đang nhìn [D7] nhau
Nguyện [Gm] đời lìa xa cơn đớn [D7] đau
Tiếng trẻ [Cm] thơ vui đời [F] nhau quên buồn [Bb] đau
Mong còn thấy [Cm] nhau [D7] về cuối [Gm] đời.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Clara Ngo [Gm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/40-nam-gap-lai/W8IU6ABO.html