60 năm cuộc đời (Sáu mươi năm cuộc đời)

Sáng tác: Y Vân

1. Em ơi có bao [G] nhiêu?
Sáu mươi năm cuộc [D] đời
Hai mươi năm [C] đầu, sung sướng không bao [G] lâu
Hai mươi năm [D] sau, sầu vương cao vời [C] vợi
Hai mươi năm cuối là [G] bao

ĐK: [G] Ơ là [Em] thế. đời [D] sống không được [G] bao
[G] Ơ là [D] bao. đời [C] không lâu là [G] thế
[G] Ơ được [D] bao năm hãy [C] sống mà yêu [G] nhau

2. Em ơi có bao [G] nhiêu
Sáu mươi năm cuộc [D] đời
Khi xa em [C] rồi anh biết yêu thương [G] ai
Nên khi yêu [D] nhau thì yêu cho trọn [C] đời
Em ơi ta sống được [G] bao.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mai Tiến Dũng [B] - Hùng Cường [C] 
- Thu Minh [G] - Nhóm Nhật Nguyệt [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/60-nam-cuoc-doi/W8IUII6C.html