Ai bảo ăn chay là khổ

Sáng tác: Nhạc cải biên

1. [F] Ai bảo an chay là khổ, ăn chay vui lắm chứ
[Am] Vì từ bi tấm [Dm] lòng vị tha [F] vì thương xót chúng [Gm] sinh
[C] Không lấy sát [Am] sanh làm vui [Dm] mà dùng trai thanh [Bb] khiết
[F] Bát canh [C] rau ta [F] chấm tương [C] chao
[Bb] Cơm trắng [C] và thật [F] mau [Gm][C][F]

[Am] Này cơm trắng ngần bay mùi [F] thơm ngất ngay
[Dm] Lòng mang ơn dầy bác nong [Bb] phu cấy [C] cày
[Am] Này rau xanh màu. mưa [F] nắng tháng ngày ra [Gm] công
[Bb] Muôn lòai vui [F] sống không [C] lo hận [F] thù

2. [F] Ai muốn cho tam thanh nhàn thì an chay đi sẽ biết
[Am] Lòng thảnh thơi mặc [Dm] đời thay đổi [F] đường ta đi ta cứ [Gm] đi
[C] Đã quyết noi [Am] gương từ bi, thì [Dm] bận lòng chi ân [Bb] oán
[F] Nếu gieo [C] nhân bác [F] ái vô [C] ưu,
[Bb] Sau trái lành oằn [F] cây [Gm][C][F]

[Am] Đừng mong đến già khi tuổi [F] xuân chóng qua
[Dm] Cùng gieo duyên lành nẽo [Bb] tâm quay [C] về
[Am] Về nương cửa Phật nương [F] Pháp với về nương [Gm] Tăng
[Bb] nương nhờ Tam [F] Bảo hoa [C] sen nở [F] bừng

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phạm Anh Thư [F] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ai-bao-an-chay-la-kho/W8IUZ8AI.html