Ân tình xứ Nghệ

Sáng tác: Hồ Hữu Thới

Xứ Nghệ [Em] ân tình [Am] răng mà thương [Em] mà nhớ
Từ trong [G] ca dao đường phố [Bm] xứ Nghệ
Nét đẹp [Em] quê mình [G] trong điệu ví [D] câu ca
Vẫn còn [Am] mãi đây một xứ Nghệ [Bm] đất học một [B7] xứ Nghệ [Em] nên thơ

Người [Em] ơi có [D] về miền tây [G] quê tôi
Mà [C] xem đất [Bm] chuyển đổi [Am] thay bao cuộc [Em] đời
Người [Am] ơi có [Em] về thành Vinh hôm [D] nay
Dừng [C] chân ngắm [Bm] cảnh quê [D7] hương ngày [G] mới

Biển gọi [Am] về, [G] hỡi bạn [D] mình ơi,
Về cửa [Am] Lò [Bm] với biển chiều [Em] nay
Rằng [D] thương nhau nhớ câu gừng cay [G] muối mặn
Rằng [Bm] yêu nhau như câu ví [C] giận hờn
Rằng [D] thương nhau nhớ câu gừng cay [G] muối mặn
Rằng [D] thương nhau như câu hát [E] người ơi

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Cẩm Tú [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/an-tinh-xu-nghe/W8IUU6FE.html