Ánh mắt Chúa trong đời

Sáng tác: Lm. Văn Chi

1. Có [G] những ánh mắt nhìn vời [D] vợi mời gọi con thương [G] mến
Có [Am] những ánh mắt thương đầy [C] vơi theo con suốt cuộc [D] đời
Có [G] những ánh mắt dìu con [Em] đi một đời con dâng [F] hiến
Tin [D] yêu ra đi gieo Tin [D7] Mừng làm chứng nhân niềm [G] vui.

ĐK:
Ánh mắt [G] Chúa [Em] dìu con [G] đi, [Em] đi trong ân [D7] tình
Ánh mắt [Am] Chúa là tình [D7] thương thắp sáng tin [G] yêu
Ánh mắt Chúa lượng khoan dung yêu thương tha [C] thứ
Ánh mắt [Am] Chúa nâng đỡ [D7] con mến thương con [G] nhiều.

2. Có [G] những ánh mắt nhìn mời [D] gọi một lần con lỡ [G] bước
Có [Am] những ánh mắt bao dịu [C] hiền luôn nâng đỡ ủi [D] an
Có [G] những ánh mắt ngời yêu [Em] thương đồng hành trong giông [F] tố
Ra [D] đi hân hoan trong vui [D7] mừng làm khí cụ bình [G] an.

ĐK:
Ánh mắt [G] Chúa [Em] dìu con [G] đi, [Em] đi trong ân [D7] tình
Ánh mắt [Am] Chúa là tình [D7] thương thắp sáng tin [G] yêu
Ánh mắt Chúa lượng khoan dung yêu thương tha [C] thứ
Ánh mắt [Am] Chúa nâng đỡ [D7] con mến thương con [G] nhiều.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lm. Văn Chi [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/anh-mat-chua-trong-doi/W8IUZ6EE.html