Anh

Sáng tác: Nguyễn Văn Đông

Anh nhớ gì không [G] anh những trai hùng đi giúp non sông
[C] Trên bốn ngàn năm qua dãy sơn [D7] hà đôi phen thạch [G] mã
[C] Gỗ đá còn gian lao tiếng anh hào muôn thuở hơn [G] nhau
Giữa cao trào thế giới dâng [A] mau tựa ngàn sóng tuôn bờ đại [D7] dương.

Anh nhớ gì không [G] anh những anh tài phiêu lãng phương xa
[C] Vui sướng gì đâu anh chốn quê [D7] người vui riêng hạnh [G] phúc
[C] Chim Bắc cành phương Nam há chi người ân nghĩa thâm [G] sâu
Lúc cơ cầu ta có bên [D7] nhau cùng chung một tiếng nói yêu Việt [G] Nam

[C] Ôi nước mắt dân [G] hời [C] thành quách một [Am] thời tan [D7] tành hệ bởi [G] đâu
[C] Sao ta nỡ xa [G] ta rẽ đôi sơn [D7] hà cho Bắc Nam mình xa cách [G] nhau.

Anh nhớ gì không [G] anh giữa thanh bình hay lúc gian nguy
[C] Xin hết lòng chung lo bản dư [D7] đồ ông cha nhọc [G] khó
[C] Trên bước đường tương lai kết tâm đồng một dãy non [G] sông
Bắc Nam cùng dòng giống tinh [D7] anh trời Đông một cõi núi sông Việt [G] Nam.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Khánh Ly [G] - Anh Khoa & Giao Linh [C] 
- Trần Thái Hòa [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/anh/W8IUIZCD.html