Áo trắng ngày xưa

Sáng tác: Trần Thị Thanh Tùng

1. Đón [C] bước chân người về ngang lối [Em] xưa.
[A7] Gió khẽ đong [Dm] đưa khua [G7] nhành phượng vỹ lao [C] xao [C7].
[C7] Gợi bao nhung [F] nhớ thời sớm [G7] trưa khoác áo học [C] trò.
Áo trắng tinh [Dm] khôi tựa cánh [G7] bướm lay đùa [C] cây.

Áo [F] trắng ngày xưa ấy, hồn [G] nhiên ngắt nhánh phượng [Em] hồng.
Ép cánh hoa [Dm] khô thả xuống đôi dòng [C] thơ [C7].
Áo [F] trắng mộng ngoài cửa lớp, thầm [G7] mơ khi trống tan [Em] trường.
Sẽ có ai [Dm] kia chờ trước [G7] cổng, bên [C] đường.

2. Áo [C] trắng ngày xưa ấy xa rồi lòng hoài vấn [Em] vương.
[A7] Áo trắng tinh [Dm] ươm đến [G7] trường mang những yêu [C] thương [C7].
[C7] Cùng trang giấy [F] mới, cùng sách [G7] thơm, mực viết học [C] trò.
Bên tiếng Cô [Dm] Thầy giảng [G7] giữa bụi phấn [C] bay [C7].

Áo [F] trắng ngày xưa ấy, hồn [G7] nhiên ngắt nhánh phượng [Em] hồng.
Ép cánh hoa [Dm] khô thả xuống đôi dòng [C] thơ [C7].
Áo [F] trắng mộng ngoài cửa lớp, thầm [G7] mơ khi trống tan [Em] trường.
Sẽ có ai [Dm] kia chờ trước [G7] cổng, bên [C] đường.

3. Áo [C] trắng ngày xưa ấy bây giờ hòa màu tóc [Em] phai.
[A7] Áo trắng thôi [Dm] bay hao [G7] gầy theo tháng năm [C] trôi [C7].
[F] Hoàng hôn hoen [F] sắc, vạt nắng [G7] xiên loang vết nhạt [C] nhòa.
Áo trắng năm [Dm] xưa một [G7] thoáng tựa áng [C] mây.

* [C7] Gợi bao nhung [F] nhớ thời sớm [G7] trưa khoác áo học [C] trò.
Áo trắng tinh [Dm] khôi tựa cánh [G7] bướm lay đùa [C] cây.
[F] Hoàng hôn hoen [F] sắc, vạt nắng [G7] xiên loang vết nhạt [C] nhòa.
Áo trắng năm [Dm] xưa một [G7] thoáng tựa áng [C] mây.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Diệu Hiền [Bb] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ao-trang-ngay-xua/W8IU9697.html