Ba em trồng khoai lang (Quê em miền Trung Du chế)

Sáng tác: Nhạc chế

1. Ba [C] em là phi công, đàn em của ông [Am] Kỳ, là đồng minh của [F] Mỹ
Ai mà láu [Dm] cá, em [G] dzề em méc [C] ba, là [G] ba thả bom [C] liền
Rồi [G] giải phóng dzô [C] đây, ba [G] em đi mút [Am] mùa, chẳng [F] nói lời chia [G] tay
Ba đi vùng kinh [Am] tế mới, ba [G] em hết thời, ba em đổi [C] đời

2. Ba [C] em trồng khoai lang, mà đào lên thấy khoai [Am] mì thiệt là điều vô [F] lý
Sao nhiều lần suy [Dm] nghĩ, ba [G] em liền dziết [C] đơn trình [G] lên dzới chánh [C] quyền
Rồi [G] một sáng tinh [C] sương, ba [G] em đánh xe [Am] bò, đi [F] đến đồn công [G] an
Sao một hồi lo [Am] lắng, ba [G] em mới bước dào, ba em mới nói [C] rằng

3. Sao [C] tui trồng khoai lang, mà đào lên thấy khoai [Am] mì, thiệt là điều vô [F] lý
Ai mà đêm [Dm] xuống, đem [G] đào lang của [C] tui, rồi [G] chôn xuống khoai [C] mì
Bằng [G] cặp mắt suy [C] tư, công [G] an ngồi chống [Am] cằm, với [F] nét mặt đăm [G] chiêu
Sau một hồi suy [Am] nghĩ, công [G] an mới vỗ bàn, công an mới nói [C] rằng

4. Ông [C] đây trồng khoai lang, mà đào lên thấy khoai [Am] mì thiệt là điều vô [F] lý
Sau một hồi suy [Dm] nghĩ công [G] an bèn phán [C] luôn dìa [G] đi bán khoai [C] mì

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Various Artists [D] - Thế Phương [C] 
- Thế Phương [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ba-em-trong-khoai-lang-que-em-mien-trung-du-che/W8IUWEZD.html