Bài ca không quên

Sáng tác: Phạm Minh Tuấn

1. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [C] yên
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên
Là lời mẹ [Em] ru con đêm đêm
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên tháng ngày vất [Em] vả
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên gót [Em] mòn hành quân hối hà
Làm [D] bạn cùng trăng và ôm [C] súng ngắm sao [B7] khuya

2. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên
Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời [C] gian
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên
Là rừng lạnh [Em] sương đêm trăng suông
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên những ngày đã [Em] ngã
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên gửi [Em] trọn đời cho tất cả
Là [D] đồng đội tôi còn ôm [C] súng giữ biên [B7] cương

ĐK 1: Nhưng giờ [G] đây có [Em] giây phút bình yên
Sao tôi [B7] quên có [Am] giây phút bình [B7] yên sao tôi quên sao tôi quên
Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát
Với quê [G] hương với bạn [D] bè với cả cuộc đời
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên

3. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên
Là thành phố nhớ nhung một dáng bình [C] yên
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên
Là cả mùa [Em] xuân tim không phai
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên những mùa nước [Em] đổ
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên em chống [Em] xuồng vượt qua pháo nổ
Chỉ [D] một lần quen mà mang [C] nỗi nhớ mênh [B7] mông

4. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [C] yên
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên
Là lời mẹ [Em] ru con đêm đêm
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên đất rừng xứ [Em] lạ
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên bước [Em] dồn đường khuya đói lả
Gạo [D] hầm cầm hơi vmột điếu [C] thuốc cũng chia [B7] đôi

ĐK 2: Nhưng giờ [G] đây có [Em] giây phút bình yên
Sao tôi [B7] quên có [Am] giây phút bình [B7] yên sao tôi quên sao tôi quên
Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát
Với em [G] yêu với đồng [D] đội với cả lòng mình
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên

* Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát
Với quê [G] hương với bạn [D] bè với cả cuộc đời
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trọng Tấn [Em] - Cẩm Vân [Bbm] 
- Quang Dũng [Em] - Khánh Duy [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bai-ca-khong-quen/W8IUI797.html