Bài ca sao

Sáng tác: Phạm Duy

1. Sao [C] Tua chín [F] cái (ối a) nằm [C] kề
Thương [Em] em từ [Am] thuở mẹ [C] về với [Dm] cha [G]
Sao [C] Vua sáu [F] cái (ối a) nằm [C] xa
Thương [Em] em từ [Am] thuở người [F] ra (ối [G] a) người [C] vào

Sao [F] Mơ sáu [Fm] cái (ối a) nằm [C] chầu
Sao [F] Khuê [Ab] mấy cái (ối a) a nằm [C] đâu

2. Sao [C] Khuê chín [F] cái (ối a) nằm [C] dài
Thương [Em] em từ [Am] thuở tình [C] ngoài nghĩa [Dm] trong [G]
Sao [C] Măng năm [F] cái (ối a) nằm [C] ngang
Thương [Em] em từ [Am] thuở mẹ [F] mang (ối [G] a) đầy [C] lòng

Sao [F] Vương dăm [Fm] cái (ối a) nằm [C] tròn
Sao [F] Tư bốn [Ab] cái (ối a) nằm [C] vuông

3. Sao [C] Đôi hai [F] cái (ối a) nằm [C] chồng
Thương [Em] em từ [Am] thuở mẹ [C] bồng mát [Dm] tay [G]
Sao [C] Hoa [F] ba cái (ối a) nằm [C] xoay
Thương [Em] em từ [Am] thuở được [F] vay (ối [G] a) nụ [C] cười

Sao [F] Băng bay [Fm] vút (ối a) vào [C] đời
Sao [F] Sa rơi [Ab] xuống (ối a) lòng [C] vui

4. Sao [C] Băng ngã [F] xuống (ối a) gầm [C] trời
Thương [Em] m từ [Am] thuở mẹ [C] ngồi nghĩ [Dm] xa [G]
Sao [C] Sa rơi [F] xuống (ối a) vườn [C] hoa
Thương [Em] em từ [Am] thuở người [F] ta (ối [G] a) lại [C] gần

Sao [F] Hôm lấp [Fm] lánh (ối a) đầu [C] làng
Sao [F] Mai láp [Ab] lánh (ối a) đầu [C] thôn

5. Sao [C] Hôm le [F] lói (ối a) đầu [C] hè
Thương [Em] em từ [Am] thuở em [C] về với [Dm] ai [G]
Sao [C] Mai le [F] lói (ối a) ngọn [C] cây
Thương [Em] em từ [Am] thuở về [F] xây (ối [G] a) tình [C] người

Sao [F] Vân xa [Fm] tít (ối a) đầu [C] trời
Sao [Em] Quanh cao [Ab] ngất (ối a) ngoài [C] khơi

6. Sao [C] Vân muôn [F] cái (ối a) mịt [C] mùng
Thương [Em] em từ [Am] thuở nghìn [C] trùng cách [Dm] chia [G]
Sao [C] Quanh theo [F] gót (ối a) người [C] đi
Thương [Em] em chỉ [Am] có trời [F] khuya (ối [G] a) nhìn [C] về

Sao [F] ơi sao [Fm] hỡi (ối a) buồn [C] gì
Sao [F] ơi sao [Ab] hỡi (ối a) buồn [C] chi

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Elvis Phương & Ái Vân [D] - Ý Lan [D] 
- Ngọc Khuê [F] - Thái Thanh (trước 75) [F] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bai-ca-sao/W8IUOAWA.html