Bài hạ buồn

Sáng tác: nhạc Hùng M Nguyễn, thơ Vô Danh

Gõ vào hạt [Dm] mưa chừng [Am] đầu mùa hạ
Trưa chia [Gm] tay lạ lắm [A7] tuổi học [Dm] trò
Hàng phượng thắm [Am] thả đôi chùm chín [Dm] đỏ
Vai mình [A7] từng trắng [Gm] áo [A7] tuổi thơ ngây.

[Dm] Ơi, cái tiếng ngân [F] nga dễ thương làm mất [Dm] ngủ
Ám ảnh [Gm] nhau [A7] bằng điệp khúc không [Dm] lời
Chút kỷ [C] niệm [Am] làm ta chợt [F] khóc
Mày đâu [A7] rồi con ve nhỏ ham [Dm] chơi.

Vác trên [C] vai cây [Am] đàn ngang trường [Dm] cũ
Đứng tần [Gm] ngần [Dm] tìm dấu vết chân đôi
Lỡ nhặt [A7] được xin [Gm] em đừng cất [Bb] giữ
Bài hạ [C] buồn [A7] tôi vừa hát cho [Dm] tôi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hùng M Nguyễn [C#m] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bai-ha-buon/W8IU8CUU.html