Bài thơ dâng cha

Sáng tác: nhạc Võ Tá Hân, thơ Diệu Hạnh

1. Vụng đường [D] tu con [G] mất cha từ [D] nhỏ [F#m]
Ơn sinh [Bm] thành con [Em] vẫn mãi cưu [D] mang
Ngày Vu [Em] Lan không [G] được cài hoa [C] đỏ [Em]
Đành nghẹn ngào cài [E7] hoa trắng màu [A7] tang.

Luật tử [D] sinh đâu [G] có ai trường [D] tồn [F#m]
Nhưng đời [Bm] buồn vì [Em] sớm phải mất [D] cha
Con mất [Em] cha là [G] mất nửa linh [C] hồn [Em]
Là thiệt [A7] thòi là đời mãi phong [D] ba.

ĐK:
Không có [D] cha, như [G] mất luôn tuổi [D] thơ [F#m]
Nên vào [Bm] đời chân bước thấp bước [Em] cao
Khi vấp ngã không [G] bàn tay nào [C] đỡ [Em]
Con cắn răng ngăn [E7] dòng lệ tuôn [A7] tràn.

Ngày Vu [D] Lan noi [G] gương Mục Kiền [D] Liên [F#m]
Vâng lời [Bm] Phật mong [B7] cứu mẹ khi [Em] xưa
Cúng dường Tăng, nương [D] pháp màu vi [G] diệu [E7]
Hồi hướng cho [A7] cha ân Phật thượng [D] thừa.

2. Ngày Vu [D] Lan con [G] thắp hương cầu [D] nguyện [F#m]
Xin cha [Bm] về [Em] từ cõi u [D] minh
Hồn linh [Em] thiêng xin [G] nương làn khói [C] quyện [Em]
Về cùng con về [E7] trong tiếng tụng [A7] kinh.

Nguyện từ [D] nay theo [G] Đức A Di [D] Đà [F#m]
NƯơng lực [Bm] từ vãng [Em] sinh cõi Lạc [D] Bang
Sẽ vì [Em] cha tu [G] hành không thối [C] thất [Em]
Báo hiếu [A7] cha nhân đại lễ Vu [D] Lan.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trung Hậu [E] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bai-tho-dang-cha/W8IU8O00.html