Bên nhau dệt mộng

Sáng tác: Nguyễn Đình Chương

1. [Em] Này tình ơi đến đây với anh cùng [Em] ngắm
Quê hương mình [Am] kia hỡi ôi tuyệt [Em] vời
Rợp bóng dừa [Am] xanh trái ngọt quả [Em] lành
Bầu trời xanh nắng qua hàng [Em] lá
Đàn chim [Am] non đón em hòa [Am] ca
Yên bình [Gm] nhất nơi miền [C] quê
Chúng mình [Am] sẽ có thật [Bm] đẹp giấc mơ [Em] vàng.

2. [Am] Mình về đây với nhau nghĩa trao tình [Em] thắm
Đơn sơ mà [Am] ta biết bao mặn [Em] nồng
Hò khoan rộn [Am] rã sóng đưa mái[Em] chèo
Người dân quê chứa chan tình [Em] nghĩa
Ngày vu [Am] quy pháo vang trời [Am] hoa
Chúc đôi [Gm] lứa đến bạc [C] đầu
Có được [Am] nhau quý hơn [Bm] cả gấm lụa [Em] là
(Hỏi đời nay có những gì mãn nguyện bằng)

ĐK
Vui không [Em] em chúng mình đã nên [C] duyên
[G]Tơ hồng kia tròn đôi [D] lứa đã đẹp [Bm] rồi
Một đám [D] cưới trên quê [Bm] mình
Miếng trầu [Am] cay buồng cau đưa [D] lối
Ly rượu [Gm] đã cạn chén ly bôi
Ôi hạnh [G] phúc e là [Bm] dâu cùng rễ ngoại [Em] thành.

3. [Em] Rồi cùng nhau sớm hôm chứa chan tình [Em] nghĩa
Đơn sơ làm [Am] sao lúa non đầy [Em] đồng
Thủy chung làm [Am] sao yến oanh nồng [Em] nàn
Tình thân thương tóc xanh vương [Em] vấn
Tình keo [Am] sơn muối mặn gừng [Am] cay
Suốt đời [G] mãi bên cạnh [C] nhau
Con tàu [Am] kia cũng đã [Bm] cập bến mơ [Em] rồi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Nguyễn Đình Chương [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ben-nhau-det-mong/W8IU9786.html