Bến nước tình yêu

Sáng tác: Amư Nhân

Né ne [Bb] hé he hé he hé [F] hẹ, né ne [Am] hé he hé he hè [Dm] he
Né ne [Bb] hé he hé he hé [F] hẹ, né ne [Am] hé he hé he hè [Dm] he

Chiều chiều ra bến [Dm] nước anh theo bước chân em [Am] yêu
Choàng vai chiếc khăn [Gm] thắm em xinh thắm đôi môi [Dm] duyên
Chiều chiều trên bến nước nghe tiếng hát ai như [Am] ru
Lòng em đang xao [Gm] xuyến ôi lưu luyến đôi duyên [Dm] tình

Hỡi em thân yêu [Dm] ơi bến nước soi cuộc tình [Bb] hồng
Nước xanh trong mênh [Gm] mông anh nói những lời mặn [Dm] nồng
Hỡi anh thân yêu ơi bến nước nghe lời hẹn [Bb] hò
Trái tim em âu [Gm] lo năm tháng thương ai chờ [Am] ai

Bến nước [Dm] xưa nhớ [Bb] ai hát câu ân [F] tình
Tiếng hát [Am] xưa nhớ ai nhớ câu chờ [Dm] mong
Bến nước [Bb] trong bóng anh bóng em chung [F] dòng
Nhẫn mư-[A7] ta thiết tha trao lời ước [Dm] hẹn

Bia Rei Adei NĐua [Dm] Aia Kai Đaong Yak Ta Kai Yam [Am] Nao
Aw Mbong Tuei Khan [Gm] Njram Adei Pok Sap Buai Khim [Dm] Klao
Aia Nduec Tuei Sap Tók Beng Ha dreh Yau Sap [Am] Ai
Daam Tai Adei Rik [Gm] Rao Dom Maong Kó Taom Ra [Dm] Mbi

Wey Adei Nyu Ley Aia Khag Bing Guk Khaol [Bb] Drei
Tuk Ya Rei [Gm] Ni Aii Ndom Dom Boh Jam [Dm] Pji
Hey Sa Ai Nhuk Ley Aia Đuk Wok Ké [Bb] Wer
Chak Tak Rung Tak [Gm] Reng Thuk Bi Lak Anit Aii Adei [Am] Chak

Bến nước [Dm] xưa nhớ [Bb] ai hát câu ân [F] tình
Tiếng hát [Am] xưa nhớ ai nhớ câu chờ [Dm] mong
Bến nước [Bb] trong bóng anh bóng em chung [F] dòng
Nhẫn mư [A7] ta thiết tha trao lời ước [Dm] hẹn

Né ne [Bb] hé he hé he hé [F] hẹ, né ne [Am] hé he hé he hè [Dm] he
Né ne [Bb] hé he hé he hé [F] hẹ, né ne [Am] hé he hé he hè [Dm] he

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Kim NGọc & Thập Ariya [Dm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ben-nuoc-tinh-yeu/W8IU6EOB.html