Biển chiều vàng

Sáng tác: nhạc Thảo Hồ, thơ Băng Nguyệt

Lành [Em] lạnh miền thủy [Em] nguyên
Một mình ta với [Am] biển
Nhìn sóng [G] phà băng [Em] cát
Rồi đưa vào vô [B7] biên

Đêm đi tìm dư [Em] vị
Để biết mình còn [F#m] đây
Trãi qua [Am] bao thế [C] kỷ
Tái sinh nơi chốn [Em] nầy
Ta mang hồn của [C] núi
Về ẩn giữa cỏ [Em] cây
Ta mang [B7] tim của biển [B]
Đi qua [B7] bao tháng [Em] ngày

ĐK
Trăng [E] cười hay trăng khóc Vàng hết biển chiều [A] nay
Một [B] mình ta một [A] góc Nhìn biển đêm mệt [E] nhoài
Gầm gào con sóng [A7] giỡn Lùa cô đơn ra [E] khơi

Chỉ [Em] có vầng trăng [Em] nhỏ Trải vàng biển chiều [Am] nay
Lòng [Em] biển in bóng [B7] đầy Lòng [Em] biển đang nhớ [B7] ai
Một [Em] mình ta với [B7] biển Lạnh miền thủy nguyên [Em] nầy

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Nhất Chi Mai [Cm] - Thảo Hồ [Em] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bien-chieu-vang/W8IU7O90.html