Biển khát

Sáng tác: Trương Ngọc Ninh

Biển lỗi [F] lầm! Để cho con [Em] sóng chứa đầy bão [Am] dông
Em lỗi [F] lầm! Để con tim [Em] anh mang bao đớn [Dm] đau
Em tiễn anh đi ngày [G] nào
Dù biển có [Em] sóng, sóng cuốn vào [Am] nhau
Em đón anh [Dm] về lạc nhau con [G] sóng tìm về nơi [E7] đâu.

[F] Biển khát, biển [C] khát bờ
Em [Dm] khát anh như nắng khát chờ [E7] mưa
[F] Tình yêu, đầy [C] bão dông
Giây phút mong [Dm] manh em bội ước tình [E7] anh
[F] Biển khát, biển [C] khát bờ
Em [Dm] vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi [E7] chờ

Tình yêu [A7] ấy là cơn bão [Dm] giông sóng xô bạc đầu
Tình của [G] anh vượt qua đớn đau trái tim hiền [Em] hòa
Chẳng thể xa [Am] cách sóng về bến [Em] bờ

Còn tình yêu [Am] ấy [E7] lỗi lầm sẽ [Am] qua [E7]
Còn tình yêu [Am] ấy [E7] lỗi lầm sẽ [Am] qua.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mỹ Linh [Am] - Thu Phương [Gm] 
- La Sương Sương [Abm] - Quốc Hưng [Cm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bien-khat/W8IUO6CU.html