Biết thương ai

Sáng tác: Trần Anh Mai

1. Biết thương [Am] ai khi bờ vai tóc xõa lạnh [C] rồi
Phương trời xa súng nổ từng [F] hồi
Nghe đạn mìn lo lắng khôn [Am] nguôi
Biết thương [Dm] ai đời trai tựa cánh gió [C] bay
Rừng sâu góc bể chân [Am] trời
Nghe [G] từng gai góc lên [E7] khơi.

2. Biết thương [Am] ai xuôi vòng tay phó mặc đường [C] dài
Cho loài rêu bám chặt hình [F] hài
Lòng ngày nào yêu mới thương [Am] ai
Biết thương [Dm] ai đời trai còn trắng đôi [C] tay
Đừng say dáng ngọc mi [Am] ngài cho [G] đời tô sáng tương [Am] lai.

ĐK: Thương [Am] ai quê nhà vang tiếng đạn [C] bay
Thương [G] ai trùng dương bão loạn mưa [C] say
Thương [F] ai trời cao gió ngủ quên [Am] mây
Thương [C] ai mình [G] thương ai khi trắng [Am] tay.

3. Biết thương [Am] ai khi đời chưa giã biệt thù [C] hằn
Khi người chưa hết nỗi nhọc [F] nhằn
Thì lòng này đâu dám thương [Am] ai
Biết thương [Dm] ai nhìn quê lửa khói ngất [C] ngây
Người đi mấy dặm non [Am] đoài
Nghe [G] sầu nặng trĩu đôi [Am] vai.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hương Lan (trước 75) [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/biet-thuong-ai/W8IUUAU9.html