Bỏ Ngài con biết theo ai

Sáng tác: Phaolo Kim

1. Bỏ Ngài con biết theo [Dm] ai
Đời lộng [Bb] gió cánh chim ngàn [A7] khơi
Trùng [Dm] dương sóng nước mênh [Gm] mông
Thuyền buông [F] lái biết trôi về [A7] đâu.

Bỏ [D7] Ngài con biết theo [Gm] ai
Bên đời [Bb] kia tương lai khuất [A7] mờ
Bước [Bb] đi không [Dm] Ngài, đời [A7] con buồn [Dm] tênh.

ĐK:
Bỏ Ngài con đi với [D] ai
Vì Ngài có lời ban sự sống
Bỏ [A] Ngài thân con héo [G] hon
Đời cô liêu trên chốn dương [F#m] gian.

Bỏ [Em] Ngài con đi với [A] ai
Đường xa [D] lắc tương lai mịt [G] mờ
Nào ai [Em] dẫn con trên đường [F#m] dài
Bỏ [A] Ngài con đi với [D] ai

2. Ngài ơi sao bỏ rơi [Dm] con
Đời sầu [Bb] héo tháng năm ngẩn [A7] ngơ
Ngoài [Dm] kia đời vẫn xanh [Gm] mơ
Mặc con [F] chết hắt hiu hồn [A7] thơ.

Ngài [D7] ơi sao bỏ rơi [Gm] con
Hỡi Ngài [Bb] ơi thân con máu [A7] đào
Chết [Bb] treo thập [Dm] hình, nào [A7] ai buồn [Dm] thương.

3. Ngàn đời con vẫn tin [Dm] luôn
Ngài trung [Bb] tín rất mật từ [A7] nhân
Nào [Dm] đâu Ngài nỡ quên [Gm] con
Hằng đưa [F] lối dẫn theo đường [A7] ngay.

Lạy [D7] ngài dạy bảo con [Gm] đi
Giữ gìn [Bb] con trong chân lý [A7] Ngài
Bước [Bb] đi bên [Dm] Ngài, đời [A7] con bình [Dm] an.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phan Đinh Tùng [Em] - Tâm Đoan [Gm] 
- Don Hồ [Em] - Hoàng Oanh [Cm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bo-ngai-con-biet-theo-ai/W8IUW90A.html