Bói

Sáng tác: Ngọc Phụng

1. Tôi bói í [Dm] a í [C] a í á đầu [F] năm
Bói cho kịp [Bb] mau rượu [C] nồng uống [F] say
Bói [Dm] ngay mùng hai nắm [Gm] tay
Kết duyên cau [Bb] trầu suốt [A7] đời bền [Dm] lâu.

Bói [Am] này là lệnh ở [Bb] trên
Tiền định thiên [Gm] duyên cần [C] chi mối [F] mai
Bói [Dm] ra quẻ này đẹp [Gm] thay
Các cô thôn [Bb] làng có [A7] chồng từ hôm [Dm] nay.

2. Tôi bói í [Dm] a í [C] a í a tình [F] duyên
Tướng cô diệu [Bb] hiền, lại [C] vừa nết [F] na
Tóc [Dm] xanh mướt nhìn từ [Gm] xa
Mắt to đen [Bb] tròn, [A7] mũi dọc dừa [Dm] cao.

Má [Am] đào ngọt ngào môi [Bb] son
Lời nỉ lời [Gm] non làm [C] ai cũng [F] thương
Trước [Dm] sau hết lòng chồng [Gm] con
Quý thay vô [Bb] ngần Tướng [A7] Mệnh Phu [Dm] Nhân.

ĐK:
Tôi bói trần [Bb] gian, bao nỗi lầm [Dm] than
Khó khăn muôn [Gm] vàn khấn [C] nguyện tiêu [F] tan [Dm]
Phước lộc trời [Am] ban lắm [Gm] vô bạc [Bb] tiền nước [C] nhà khang [F] trang [Am]

Tôi bói đầu [Bb] năm mấy thím mấy [Dm] ông
Có thêm quý [Gm] tử nối [C] nghiệp đường [F] tông [Am]
(Chứ) Các cụ ngồi [Dm] xem
Tôi bầy bói tâm linh, tuốt trên thiên đàng, tận cùng là trần gian
Bầy sự là tại nhân, thành sự tại [Bb] thiên, vạn sự là tùy [Gm] duyên [A7]
Vạn sự là tuỳ [Dm] duyên.

3. Tôi bói í [Dm] a í [C] a lấy duyên đầu [F] năm
Chứ không bạc [Bb] tiền muộn [C] phiền rối [F] rem
Ước [Dm] mong sống đời đẹp [Gm] thêm
Dưới trên thuận [Bb] hòa khí [A7] độ bao [Dm] la.

Bói [Am] nhiều thì cũng vậy [Bb] thôi
Đừng để phiền [Gm] lo đầu [C] năm mất [F] vui
Bói [Dm] xong phán liền một [Gm] hơi
Đức cao vươn [Bb] mình giải [A7] hạn nhân [Dm] sinh.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Phụng [Dm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/boi/W8IU8B9Z.html