Bolero qua bắc Cần Thơ

Sáng tác: Vũ Đức Sao Biển

1. Chiều [Am] xuân trên bến bắc Cần [C] Thơ
Có người hành [Am] khất ôm cây ghi-[Dm]ta và chơi [E7] bolero [Am]
Dòng [Dm] sông, sông trôi mãi không [G] về
Tiếng ghi-ta [E7] buồn, mênh mang mênh [G] mang
Cùng [E7] đi mãi không [Am] về.

ĐK:
Ôi anh nghệ [F] sĩ [G] giang [C] hồ [A7]
Tiếng ghi-[Dm]ta, [E7] có [Am] nàng đời thôi khô [C] héo [Am]
và khách sang [G] sông
Có [F] dừng [E7] lại nghe anh [Am] hát
Cho tiếng ghi-[E7]ta vang [Dm] trên sông [E7] Hậu Giang mênh [Am] mông

Bole-[G]ro là [A7] đi mãi không [Dm] về
Bolero trong chiều xuân tái [E7] tê
Bolero nguồn [Am] sống, bolero chờ [G] mong
Dù [E7] đi mãi không [Am] về.

2. Chiều [Am] nay qua bến bắc Cần [C] Thơ
Có người lữ [Am] khách nghe bole-[Dm]ro mà đau thương mênh [E7] mông [Am]
Tình [Dm] yêu như con sáo sổ [G] lồng
Nước trôi bèo [E7] dạt, xa khơi xa [G] khơi
Và [E7] đi mãi không [Am] về.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Bích Phượng [Cm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bolero-qua-bac-can-tho/W8IUZ8CO.html