Bóng ai qua thềm

Sáng tác: Văn Chung

Những lúc em ngồi suốt [Dm] canh khuya bên đèn
Miệt [F] mài cùng một [G] manh áo [C] len
[G] Vắng bóng anh em chờ [C] mong anh
[E7] Cố sức em đan thật [Am] nhanh
[F] Em đan áo cho xong còn [C] hòng đông này
Vắng hình [Dm] anh em [Em] lạnh lùng [Am] thay
Xa [C] anh em nhờ manh áo [F] ấy
Khiến em quên lạnh [E7] lùng khi ngồi trước [Am] đèn.

Bóng ai qua [Am] thềm, vừa nhìn [F] thoáng lướt trên nền trời [E7] đêm
Ngừng đan em [Am] thấy gió lay mành [C] trúc bóng qua êm [E7] đềm
Cùng cơn gió [G] êm làm xua [Dm] tấm áo len trên lòng [E7] em
Lòng em xao [Am] xuyến muốn nghiêng mình [E7] tránh gió qua bên [Am] thềm

Rồi thời gian ấy [G] qua tấm [Am] áo ấy em đan chưa xong mà
Cứ mỗi khi làn [F] gió lướt qua bên [E7] mình thì lòng em
[Am] Thấy xốn xang vì gió nâng áo lên [E7] em kề bên trái [Am] tim [E7]
Mùa đông sắp [Am] đến gió lay mành [E7] trúc, bóng ai qua [Am] thềm.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tuyết Tuyết [Am] - Mai Hương (trước 75) [Cm] 
- Khánh Ly (trước 75) [Abm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bong-ai-qua-them/W8IUU7EO.html