Bông bí vàng

Sáng tác: Bắc Sơn

Trời [Bm] mưa trên khóm mía [Em] lau
Trời rụng giọt [D] mưa, xao xuyến xuyến [Em] xao
Nhà [C] anh, dậu đổ bìm [Am] leo
Mà nhà [D] em mẹ [Bm] cha rào mấy lượt [Em] rào
Hỏi [D] chớ con đường mòn [Bm] nào
Mà hai đứa để gặp nhau xui nên [Em] ta làm việc [Am] nhiều
Kiếm đồng [G] tiền dành mua sắm trầu [D] cau [Em]

Trâu cày ruồng [Bm] gò, trâu thở liền vo
Con trâu ơi [E] thương dùm cuộc [Am] tình
Họ đang cần [G] có đôi bạn [Em] làm ăn

uhm [Bm] hum uhm hum hum [Em] uhm
uhm [Bm] hum uhm hum hum [Em] uhm
uhm hum [Bm] uhm hum hum [Em] uhm
uhm hum [C] uhm hum hum [Em] uhm

Bây [Em] giờ trầu xanh vườn trầu
Cau trổ quày [Am] cau mà mẹ cha không ngó xuống [Em]
Gió thổi năm non mà mẹ cha [Am] chưa mát trong [Em] lòng
Hái bông bí em [Bm] trồng anh đem luộc cầu [Em] xin

Bây [C] giờ trời mưa ngập [Em] ruộng
Thương muộn còn [Am] thương [Em]
Cuộc tình [A] duyên trôi theo dòng [Em] nước [A]
Bí trổ bông [Em] thơm một giàn bông [Am]
Không muốn hái bông [Em] nào
[D] Nhớ thương nửa cuộc [Bm] tình
Sao nghe ruột quặn [Em] đau

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đông Đào [Em] - Phi Nhung [Fm] 
- Hương Lan [Fm] - Chế Thanh [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bong-bi-vang/W8IUIZZ7.html