Bông mù u

Sáng tác: Thành Công

1. Anh [D] chờ em dưới bóng [Am] cây
Mù u che [G] mắt [Em] tình yêu chúng [Am] mình
Ngày [G] em tóc bỏ ngang [Em] vai
Thương con bướm [C] vàng [Am] đậu nhánh mù [F] u
Em [Am] thường mơ ước đơn [F] sơ
Ngày anh đến [G] cưới bằng mù [Em] u bông [Am] vàng.

2. Ai [D] ngờ trời đổ cơn [Am] mưa
Mù u ướt [G] lá [Em] làm đau bướm [Am] vàng
Ngày [G] em đã bỏ sang [Em] ngang
Xa con bướm [C] vàng [Am] trả hiếu mẹ [F] cha
Anh [Am] nhờ con bướm bay [F] xa
Mù u thương [D] nhớ bông [E7] vàng đành [Am] rơi.

Mù [G] u ơi hỡi mù [Em] u
Mù [D] u ơi hỡi mù [Am] u
Có con bướm [Em] vàng bỏ xứ đi [C] xa
Mù [G] u ơi hỡi mù [Em] u
Mù [D] u ơi hỡi mù [Am] u
Có con bướm [Em] vàng khóc duyên bẽ [Am] bàng.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Như Quỳnh [Am] - Nguyễn Tâm [Cm] 
- Mỹ Hằng [Abm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bong-mu-u/W8IUOOED.html