Bông sầu đâu

Sáng tác: Giang Hạ

Sầu [G] đâu, rụng bến cầu [Dm] ao
Nhớ ngày nào mình chơi mua [G] bán
Em giả đò [F] than, em rao lời [Dm] bán
Giả [G] đò, em ế quá anh [Dm] ơi

Ngày mùa đùa [G] vui, mình mua bán [C] hàng
Em người rao [G] bán, anh người đi [Dm] mua
Cùng [G] nhau lượm bông sầu [Dm] đâu
Những ngày mùa, mưa ngâu lất [G] phất
Anh giả đò [F] xem em đem hàng [Dm] bán
Giả [G] đò mua hết mớ em [Dm] mang
Rồi cùng cười [G] vang, trò chơi bán [C] hàng
Bây giờ nơi [G] ấy [A7] duyên đầu mưa [Dm] ngâu

Vì [C] đâu, trong héo ngoài [Dm] tươi
Có phải em [G] cười nhưng dạ chẳng [Dm] vui
Chiều [C] nay nơi ấy anh [Bb] ngồi
Sầu đâu rơi [A7] rớt anh lòng mưa [Dm] ngâu

Tìm [C] đâu, đâu nửa cuộc [Dm] chơi
Em bỏ đi [G] rồi, mơ mộng phố [Dm] đông
Sầu [C] đâu, đâu muốn em [Bb] sầu
Sầu đâu bông [A7] trắng, anh sầu em [Dm] đâu

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đan Trường & Cẩm Ly [Ebm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bong-sau-dau/W8IUI7I0.html