Buồn chưa tan

Sáng tác: nhạc Trần Duy Đức, thơ Trần Bách Linh

[Am] Em một dòng [E] trôi, một đời [C] trôi
Tôi bến [Dm] hoang mùa [E] lỡ tháng năm bồi
[Am] Nghe con sóng vỗ nghìn năm [C] vỗ
Thắm lục bình [B] em trôi [Dm] dạt bến [E7] nao.

[Am] Tôi một lần [E] xa một đời [G] mong
Em ngát [F] sông mà [E] ngỡ đắm mưa chiều
[Am] Tôi nghiêng bến [E] nát lòng thêm [G] nát
Nhớ thương [F] em tôi ngày [E7] đêm ngóng [Am] trông.

[G] Em một [Am] tình tình [G] riêng một [Am] đời
Tình [E] em tươi [D] thắm lá biền [E7] sông

[G] Tôi một [Am] tình tình [G] yêu một [Am] đời
Tình [G] tôi mưa [E7] lũ ủ lưng [Am] triền.

[Am] Thôi một lần [E] tan một đời [G] tan
Tôi bến [F] hoang mùa [E] lỡ tháng năm tàn
[Am] Thương con nước [Dm] trở còn trăn [C] trở
Buồn chưa [G] tan sao tình [E7] tôi đã [Am] tan.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ánh Nguyệt [Bbm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/buon-chua-tan/W8IU78ZA.html