Buồn vui đời nghệ sĩ

Sáng tác: Lâm Anh Hải

1. Nghiệp và [Em] đời có [G] lúc buồn ơi là [Em] buồn
Nghiệp và [C] đời có [Am] lúc thấy vui ơi là [B7] vui
Mà [Em] buồn hay [A] vui chỉ có ta mà [Am] thôi ngày tháng năm lặng [F] trôi
Lắng đọng trong [D] tôi những cung bậc cuộc [B7] sống.

2. Nghiệp và [Em] đời góc [G] khuất đằng sau nụ [Em] cười
Nghiệp và [C] đời khắp [Am] chốn hát vang câu tình [B7] ca
Nào [Em] ngờ trong [A] ta hạnh phúc đã rời [Am] xa chìm đắm bao ngày [F] qua
Lòng tôi xót [B7] xa bởi thói đời điêu [Em] ngoa.

ĐK:
Đời ta bốn [C] phương chí tang [Bm] bồng vùi chôn sầu [Em] đắng
Thế nhân [E7] thường đổi trắng thay [Am] đen
Mãi tranh [C] giành được thua ganh [G] ghét
Những thăng [D] trầm bôn ba nghiệp cầm [Bm] ca
Buồn vui đời nghệ [D] sĩ sống cố cưỡng [Bm] cầu cũng có được gì [Em] đâu.

3. Nghiệp và [Em] đời cứ [G] thế ngược xuôi dòng [Em] đời
Nghiệp và [C] đời thấm [Am] thoát sắc thanh đã nhạt [B7] phai
Nghiệp [Em] đời miên [A] man chìm nổi theo thời [Am] gian lắm ưu phiền trái [C] ngang
Người ta [D] khóc chắc gì đã [G] khổ
Tuy ta [B7] cười nhưng lệ đổ trong [Em] tim.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Huỳnh Thật & Trường Sơn [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/buon-vui-doi-nghe-si/W8IU6AO7.html