Búp bê bằng bông

Sáng tác: Lê Quốc Thắng

1. Búp bê bằng [Em] bông biết [D] bay bay bay
Búp bê biết [G] bò biết bắt biết [Em] bơi
Búp [Am] bê bằng [G] bông bên bạn bươm [C] bướm
Bươm [D] bướm bềnh [Bm] bồng bỏ bạn bay [Em] bay

2. Bươm bướm [Am] bay, [D] bươm bướm [C] bay
Bỏ [D] bạn bỏ [G] bè bỏ [D] búp [G] bê
Bươm bướm [Am] bay, [D] bươm bướm [G] bay
Búp [D] bê buồn [G] buồn biền [Bm] biệt bay [Em] bay

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Bé Xuân Mai [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/bup-be-bang-bong/W8IUOB67.html