Calve mặt trời đã tắt

Sáng tác: Phương Anh

1. [Am] Khi mặt trời đồi Cal-[C] ve đã [Am] tắt
[Dm] Muôn trăng [G] sao khóc thương [F] Người lìa [Am] đời
[F] Khi Giê [A] Su dang tay [Dm] nhìn loài [G] người
[Em] Khi Giê [G] Su trút hết hơi [E] thở tình [Am] yêu
Thì mẹ Ma-[C] ria vẫn tin vững [F] vàng đó là Thiên [Am] Chúa
Đấng chí tôn toàn [E7] năng
[Am] Thì mẹ Ma-[C] ria vẫn tin vững [F] vàng đó là Thiên [Am] Chúa
Đấng cứu tinh trần [Am] gian

2. [Am] Lúc bao người nhìn lên [C] cây thập giá
[Dm] Xem Ngôi [C] con chết không [F] còn hình [Am] hài
[F] Khi muôn dân [A] như nghi [Dm] ngờ lời [G] Ngài
[Em] Khi nhân [G] gian như hết [E] hy vọng vào Người [Am] con
Nguyện mẹ Ma-[C] ria giúp con vững [F] vàng tin cậy nơi [Am] Chúa
Đấng chí tôn toàn [E7] năng
[Am] Nguyện mẹ Ma-[C] ria giúp con vững [F] vàng tin cậy nơi [Am] Chúa
Đấng cứu nguy đời [Am] con

3. [Am] Lúc cảnh đời ngàn đau [C] thương giăng [Am] lối
[Dm] Khi cô [G] đơn đến xâm [F] nhập cuộc [Am] đời
[F] Khi con [A] như hết tin [Dm] vào lời [G] Ngài
[Em] Khi con [G] như mất hết hy [Em] vọng vào tình [Am] yêu
Nguyện mẹ Ma-[C] ria giúp con vững [F] vàng tin cậy nơi [Am] Chúa
Đấng chí tôn toàn [E7] năng
[Am] Nguyện mẹ Ma-[C] ria giúp con vững [F] vàng tin cậy nơi [Am] Chúa
Đấng cứu nguy đời [Am] con

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tốp ca [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/calve-mat-troi-da-tat/W8IUOWA0.html