Cánh diều còn không

Sáng tác: nhạc Minh Đức, thơ Thanh Nguyên

Cánh diều [Am] ơi bay bay trên bầu [G] trời
Diều nào của [C] tôi? Diều nào của [E7] em ngày xưa [F] ấy?
Trẻ [Dm] con bây giờ lớn [G] vội
Cánh [E7] diều biết có còn [Am] không?

Một que [Am] tre, tờ giấy những trưa [Dm] hè
Ta cặm [G] cụi làm những cánh diều [C] con
Thả ước [E7] mơ lên bầu trời xanh [Am] ấy
Sợi dây nho [Dm] nhỏ nối bầu [E7] trời cùng tuổi thơ [Am] tôi

Diều ơi vi [Am] vu đam mê ngày thơ [Dm] ấy
Diều ơi vi [G] vu bay cao say gió [Dm] chiều
Diều ơi vi [F] vu, vi [Am] vu thả cả tuổi [E] thơ vào trời [E7] quê
Diều ơi vi [Am] vu vui sao cùng bông [Dm] lúa
Diều ơi vi [G] vu thênh thang trên cánh [Dm] đồng
Diều ơi vi [F] vu, vi vu [Am] thả cả tuổi [E] thơ vào bầu [E7] trời quê [Am] tôi

Diều ơi vi [Am] vu yêu sao tuổi thơ [Dm] ấu
Diều ơi vi [G] vu bay cao no gió [Dm] chiều
Diều ơi vi [F] vu, vi vu [Am] thả cả tuổi [E] thơ vào đời [E7] tôi
Diều ơi vi [Am] vu say sưa cùng năm [Dm] tháng
Diều ơi vi [G] vu bao năm xa lắm [Dm] rồi
Diều ơi vi [F] vu, vi vu [Am] tìm giùm tuổi [E] thơ từ bầu [E7] trời quê [Am] tôi

Cánh diều [Am] ơi bay bay trên bầu [G] trời
Diều nào của [C] tôi? Diều nào của [E7] em ngày xưa [F] ấy?
Trẻ [Dm] con bây giờ lớn [G] vội
Cánh [E7] diều biết có còn [Am] không?

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quang Dũng [Am] - Trọng Bắc [Am] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/canh-dieu-con-khong/W8IUW7EC.html