Cánh thiệp hồng

Sáng tác: Lê Dinh

Ngày mai viết trao [Am] anh thiệp hồng
Rồi [Dm] em bước sang [E7] sông lạnh lùng
Chuyện [G] tình xưa đã [C] hết
Ðời mình riêng một [F] bóng
Anh có [Am] buồn không [E7] anh

Ngày nay lứa đôi [Am] không được trọn
Buồn [Dm] cho kiếp cô [E7] đơn mỏi mòn
Nghẹn [G] ngào trong lời [F] nói
Từ biệt khi làn má hoen đôi [E7] hàng lệ [Am] rơi

Xe hoa đợi [Am] ai, rượu kia chưa [G] vơi
Mà sao thấy đắng [C] cay
[Am] Xác pháo nhà [Dm] ai, tả tơi rơi [Am] đầy
Phải chăng đến tìm [G] tôi [E7] về bên ấy

Rồi em bước lên [Am] xe về nhà chồng
Ðể [Dm] thương nhớ cho [E7] ai ngập lòng
Người [G] mình yêu còn [C] đấy
Kỷ niệm xưa còn [F] đấy
Em theo [E7] chồng từ [Am] đây

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thanh Thúy (trước 75) [Am] - Hoàng Oanh [Cm] 
- Hồng Trúc [Cm] - Phương Dung [Dm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/canh-thiep-hong/W8IUI9O9.html