Cây thùy dương

Sáng tác: Nhạc Nga

[Am] Chiều dần buông màu [Dm] tím
Vẳng bên [F] sông lời [E7] hát êm [Am] đềm
Hoà với tiếng đàn [Dm] đêm
Trập trùng [F] bay về xa [G] phía chân [C] trời.

Cất tiếng [A7] hát bước chân [Dm] đi
Cùng ngồi [F] bên hàng thuỳ [G] dương mờ in [E7] bóng
[Am] Nhìn bầu trời sao lấp [Dm] lánh
Nói với [E7] nhau lời nói tâm [Am] tình.

Nhìn mấy [A7] cánh hoa trắng [Dm] rơi
Lòng ngập [G] ngừng
Nghe trái tim bồi [C] hồi
[Am] Này, cành thuỳ dương yêu [Dm] mến
Biết chăng [E7] em vì cớ sao [Am] buồn.

----

1. Вечер тихой песнею над рекой плывет
Дальними зарницами светится завод
Где-то поезд катится точками огня
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.

(Припев)
Ой рябина кудрявая, белые цветы
Ой рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.

2. Лишь гудки певучие смолкнут над водой
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет под кудрявою ветер без конца
Справа кудри токаря, слева - кузнеца.
(Припев).

3. Днём в цеху короткие встречи горячи
А сойдемся вечером - сядем и молчим.
Смотрят звёзды летние молча на парней
И не скажут ясные, кто из них милей.
(Припев).

4. Кто из них желаннее, руку сжать кому
Сердцем растревоженным так и не пойму
Оба парня смелые, оба хороши
Милая рябинушка, сердцу подскажи.
(Припев).

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hải Yến [Bm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/cay-thuy-duong/W8IUWB00.html