Cha ngồi đếm thời gian

Sáng tác: nhạc Vĩnh Điện, thơ Nhật Thụy Vi

Con sắp về [Am] chưa con [Em] về chiều hôm [Am] nay
Dưới cội [Dm] già bóng [G7] nắng rũ lưa [C] thưa
Nhớ dáng con quay [Em] lưng ngày bỏ cha ở [Am] lại
Mười năm qua [F] rồi mắt cha hoen lệ [E7] cay.

Cha vẫn [Am] đợi bên [G] vệ đường từ lúc chia [C] tay
Không gian [F] nào như ghìm [G] chặt nơi [Dm] đây [G]
Con sắp về [C] chưa đường sao mờ mịt [F] tối
Thời gian như ngừng [Dm] lại [E7] giữa mù sương [Am] bay.

[Am] Con sắp về [Dm] chưa con có về ngày [Am] mai
[Dm] Trời không đổ [G] bóng mây không còn [C] trôi
[Em] Cả khoảnh đời cha một màu u [F] tối
[G] Chỉ khoảng xám vây [C] quanh từ lúc con [E7] đi.

Lao [Am] đao chìm nổi đời con ra [F] sao
Lòng [Dm] con có [G7] nặng những thương [C] đau
Mười [Dm] năm dằng [Em] dặc cha mòn [F] mỏi
Từng [G] phút từng [E7] giờ khắc khoải hư [Am] hao.

Mai con [Am] về bóng [Em] con in đường [Am] xưa
Cha ngồi [F] cười tay [A7] cha đón trong [Dm] mơ
Mắt môi [Am] ta [C] cùng nhạt nhòa lệ [F] ướt [Am]
Ân sủng [Dm] trời [G] rơi theo cơn [C] mưa [A7]

Thoáng giật [Dm] mình đã mười năm [F] qua
Ngày trôi [Dm] xa [G] đời đã úa [C] tàn
Một bóng [G] cha đèn dầu đã [Dm] cạn
Mai con [E7] về có về kịp tang [Am] cha
Một bóng [Dm] cha đèn dầu đã [E7] cạn
Mai con [Dm] về có về [E7] kịp tang [Am] cha.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Quy [C#m] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/cha-ngoi-dem-thoi-gian/W8IUZCFO.html