Chắp tay niệm Phật

Sáng tác: nhạc Quí Luân, thơ Tuệ Nga

Lâng [Am] lâng dòng suối ngọt [C] ngào
Dịu vị hương [G] ngát lối vào cửa [Em] không
Sen [Dm] tươi chẳng nhuốm bụi [Am] trần
Lâng hồn tỉnh [Em] thức chuông [Dm] ngân nhẹ [Am] nhàng

Nhiêm [G] quyên ánh sáng từ [Am] quan
Chắp tay niệm [Dm] Phật trút [G] ngàn khổ [Am] đau
Chắp [Dm] tay niệm Phật nhiệm [Am] màu
Thế tôn ân [E] đức biển [C] sâu bao [Am] đời

Con thành [G] tâm kính lạy [C] Ngài
[Am] Chắp tay niệm [G] Phật hồn tươi trăng [Am] rằm
Như [Dm] Lai huyền [C] diệu pháp [Dm] ân
Chắp tay niệm [G] Phật trừ [Em] tâm an [Am] hoà

Nam [G] mô Bổn Sư Thích [Am] Ca
Chắp tay niệm [Dm] phật tâm [G] ca cúng [C] dường
Chắp [Dm] tay niệm [Am] phật mười [Dm] phương
Đau gian chân [Em] lý mơ [G] được độ [Am] sinh

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thùy Trang [Am] - Trung Hậu [Bbm] 
- Hương Lan [Am] - Hoàng Đăng Khoa [C#m] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chap-tay-niem-phat/W8IUIDE0.html