Chết cho tình yêu

Sáng tác: Dấu Chân

1. Ngước [Am] nhìn, nhìn lên đồi [E/G#] cao [C/G]
Bóng [F#dim] hình [Dm/F] của ai chiều [E7] nao
Một Giê [Am] su vai mang Thánh [F] [G] giá
Ngài lê [Bb] bước lên đỉnh núi [G] Sọ
Chịu đóng [Bdim] đinh cứu muôn tội [Esus4] nhân [E7]

Bước [Am] đường đời con lạc [E7] xa
Kiếm [Am] tìm lợi danh phù [Dm] hoa
Mà quên [F] đi Thánh Giá đau [B7/D#] thương
bao roi [E7] đòn nhục hình thê [Am] lương [E7]

ĐK: Tình yêu [Am] Chúa bao dung và vị [Dm] tha
Đầy nhân [G] ái, yêu thương xóa tội [F] lỗi
Những khi đời [G] con, ngập tràn tăm [C] tối [E7]
Thập giá [Am] ấy năm xưa Ngài chịu [Dm] treo
Đồi Can-[G] vê tím ngắt trong cô [F] liêu
Chúa thương con [Dm] nhiều chết cho tình [Am] yêu
Cứu [E7] độ trần [Am] gian

2. Cứu [Am] chuộc trần gian tội [E/G#] nhơ, [C/G]
Dẫu [F#dim] đời [Dm/F] còn bao thờ [E7] ơ
Chịu đau [Am] thương, thân treo Thánh [F] Giá
để minh [Bb] chứng suối nguồn cứu [G] đời
Ôi Trái [Bdim] Tim thánh ân diệu [Esus4] vời. [E7]

Chúa [Am] là hạnh phúc bình [E7] an
Tháng [Am] ngày Ngài luôn rộng [Dm] ban.
Và bên [F] con những lúc nguy [B7/D#] nan
Giữa cuộc [E7] đời đường trần miên [Am] man [E7]

3. Sấp [Am] mình lòng con thầm [E/G#] mong [C/G]
Khấn [F#dim] nguyện [Dm/F] trở nên sạch [E7] trong
Hồn con [Am] đây bao nhiêu thổn [F] thức
tội đời [Bb] con đêm ngày lỡ [G] lầm
Nay quyết [Bdim] tâm ăn năn trở [Esus4] về [E7]

Chúa [Am] là nguồn suối hồng [E7] ân
Mở [Am] rộng vòng tay từ [Dm] nhân
Dìu con [F] qua muôn lối chông [B7/D#] gai
Ôi lạy [E7] Ngài, dủ tình thương [Am] tha [E7]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Sr. Vũ Vỹ Cầm [Gm] - Sr. Vũ Vỹ Cầm CP [Gm] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chet-cho-tinh-yeu/W8IU6EZ7.html