Chiều đông

Sáng tác: nhạc Phạm Duy, thơ Cung Trầm Tưởng

Chiều [D] đông tuyết lũng âm u
Bâng khuâng chiều tới tiết [G] thu trời [D] buồn
Ngày đi tàu cũng đi luôn
[G] Ga thôn trơ [D] nỗi băng nguồn héo [A7] hon.

Phường [D] xa nhịp sắt bon bon
Tàu như dưới [G] tỉnh núi non vọng [A7] ầm
Nhà [D] ga dột mái lâm râm
Máu đi có nhớ hồi [A7] tâm chiều [D] nào.

Một mình [Bb] tôi với tuyết non cao
Với con phố [F7] tịnh buốt vào thịt [Bb] da
Với [Dm] mây trên nhợt trăng tà
Với đèn xóm [E] Hạ cũng [A] là tịch [A7] liêu.

Chiều [D] đông tuyết lũng âm u
Bâng khuâng chiều [G] tới tiết thu trời [A7] buồn
Mình [D] tôi nhịp bước đăm đăm
Tâm tư khóa kín chiều [A7] căm lạnh [D] nhiều.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thái Thanh [E] - Ý Lan [Bb] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chieu-dong/W8IUI6F8.html