Chiều hoang

Sáng tác: Phú Quang

Không có [Em] ai khi chiều về trước ngõ
[Am] Chiều và chiều không rõ [B7] em và anh ở đâu
Không [Em] có ai khi chiều đến [Am] hư ảo
Nắng trên [G] cao và [B7] gió vô [Em] tình

Chiều hoang cho bài ca cho [Am] ta và em nơi [F] ấy
Cho mỗi cuộc [B7] đời cho mỗi nhành [Em] hoa
Cho mỗi nụ [C] hôn cho đầy men [Am] rượu
Cho cuộc tình lìa [B7] xa giấc mơ giờ [Em] phôi pha

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Anh [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chieu-hoang/W8IUWID7.html