Chiều quê hương

Sáng tác: nhạc Nguyên Bích, thơ Trường Đinh

Chiều quê [Am] hương có nắng hây [Bdim] hây có mưa bay [Dm] mờ lên tà [C] áo
Theo gió lả [Dm] lơi cho mắt em [E7] ướt nhánh thu [Am] gầy [E7]
Chiều quê [Am] hương con nước phù [Bdim] sa cò dòng [C] sông tôi về biển [E7] nhớ
Nghe sáo [Dm] diều réo [E] rắt ước mơ [E7] nào theo gió thiết [Am] tha

Thơ [Am] ngây ấm em kỷ [Dm] niệm
Mơ [E] vương gom gió ngất [C] ngây
Ngón tay em [E] dìu dắt tháng [E7] ngày
Buông [Am] rơi nhớ thương ngập [Dm] hồn
Môi [E] thơm e ấp nắng [C] tơ
Gió ru em [E7] chìm xuống bóng [Am] mờ

Chiều quê [Am] hương trong thoáng xa [Bdim] xôi cánh hoa phượng [Dm] buồn rơi vào [C] gió
Ai tiếc ngẩn [Dm] ngơ tà áo dần [E7] xa khóc âm [Am] thầm [E7]
Chiều quê [Am] hương anh sẽ về [Bdim] thăm đứng ngẩn [C] ngơ trên đường lạnh [E7] vắng
Vấn vương [Dm] nhìn dĩ [E] vãng mắt rưng [E7] sầu nỗi nhớ tiếc [Am] thương

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trần Thu Hà [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chieu-que-huong/W8IUW7WO.html