Chiều quê

Sáng tác: nhạc Lê Minh Hải, thơ Phan Mạnh Thu

Khi tôi quay [Em] về vườn xưa hoang [Am] phế
Nghe nắng trở [Em] mình nặng trĩu tình [B7] quê
Ngang qua triền [Em] đê trượt chân suýt [Am] ngã
Lòng bàng hoàng [C] quá chạm [B7] vào ngày [Em] xưa.

Chạm vào hoa [G] mua vỡ òa nỗi [Am] nhớ
Cây dẻ đầu [D] bờ hương nhạt từ [G] lâu
Mây về [B7] đâu mây trắng về đâu giữa chiều vời [Am] vợi
Ngập [B7] ngừng ngập ngừng sợi [Am] khói
Ngập ngừng sợi [C] khói quyện [B7] vào mái [Em] quê.

Khi tôi quay [Em] về thuyền đã mù [G] xa
Bờ hiu hắt [Em] lạ thuyền đã mù [B7] xa
Bỏ dòng sông [Am] lở tôi [B7] tìm tôi tìm ngày xưa
Tìm hoài chẳng [C] thấy giọt nắng thở [Am] dài
Chiều vỡ mênh [B7] mông chiều vỡ mênh [Em] mông.

* Khi tôi quay [Em] về vườn xưa hoang [Am] phế
Khi tôi quay [B7] về thuyền [C] đã [B7] mù [Em] xa.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Diệu Hiền [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chieu-que/W8IUZZBC.html