Chiều tím

Sáng tác: Lm. Duy Thiên

1. Một buổi chiều [Dm] tím khi hoàng [C] hôn xuống [Bb] đồi [A7]
Một người nằm [Dm] chết trên [C] thập tự máu [F] loang [F7]
Một người nằm [Bb] đó trong cơn u [A7] hoài đau thương miệt [Dm] mài
Không một [Gm] ai khóc thương phận [C] người
Không một [F] ai sớt chia niềm [A7] đau của [Dm] người.

ĐK: Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa [Gm] tôi
Lạy Chúa [A7] tôi xin tha cho [Dm] tôi con người bạc [F] tình
Xin tha cho [Gm] tôi con người bội [A7] ước
Lạy Chúa [Dm] tôi, Lạy Chúa [Gm] tôi
Lạy Chúa [A7] tôi, Chúa vì yêu [Dm] tôi nên vào cuộc [F] đời
Chúa vì yêu [Gm] tôi nên nhận làm [Bb] người [Am] cho tình lên [Dm] ngôi.

2. Và người nằm [Dm] đó giang vòng [C] tay đón [Bb] mời [A7]
Rồi người đã [Dm] chết cho niềm [C] tin sáng [F] tươi [F7]
Một buổi chiều [Bb] tím không gian u [A7] buồn mây trôi lững [Dm] lờ
Trên đồi [Gm] kia chết đi một [C] người
Cho đời [F] tôi sáng lên vành [A7] môi nụ [Dm] cười.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đình Văn [C#m] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chieu-tim/W8IUU6I0.html