Chờ con yêu dấu

Sáng tác: Tiến Nguyễn

1. [Bb] Chúa hỡi bao [C] năm, con [F] đã cách xa [Bb] Ngài
Tìm [Gm] đâu cho con nương [A] dựa, nguồn an ủi
Cuộc [Bb] sống với bao lo [C] toan
Ngày dần [Dm] qua với bao [Bb] mỏi mệt
Đêm dài, [Gm] khóc cho đời [Am] con

2. [Bb] Chúa hỡi con [C] xin, con [F] xin Chúa một [Bb] lần
Ngài [Gm] cho con được trở [A] về, nơi yêu dấu
Dù [Bb] sóng gió phủ che [C] thân con
Dù [Dm] đời chê bai con [F] mãi
Thì con [Gm] đây [E] vẫn không đổi [A] thay

Đk: Chờ con yêu [Dm] dấu, hãy quay về [Am] đây với Ta
Này con yêu [Bb] dấu, mắt Ta hằng [Am] trông ngóng con
Về đây con [Gm] hỡi, nhận phước [Dm] hạnh và sự thương [F] xót
Lòng [Gm] đau thương sẽ nên mừng [A] vui

Tình yêu cao [Dm] quý, Jesus vì [Am] con chết thay
Hãy mau ăn [Bb] năn, cúi xin Ngài [Am] tha thứ con
Lại gần bên [Gm] Cha, cánh tay [Dm] Ngài vẫn đang rộng [F] mở
Mau [Gm] tiếp nhận [A] Jesus giờ [Dm] đây

* [Gm] Đến với Cha [C] yêu, hãy chạy [F] đến với Cha nhân [Bb] từ
Ngài mong chờ anh, người [Gm] ơi mau quay về [Am] đây, anh [A] hỡi … hớ hờ [Bb] hơ

Hat tăng ½ tone lên [Ebm] -----

Đk: Chờ con yêu [Ebm] dấu, hãy quay về [Bbm] đây với Ta
Này con yêu [B] dấu, mắt Ta hằng [Bbm] trông ngóng con
Về đây con [Abm] hỡi, nhận phước [Ebm] hạnh và sự thương [F#] xót
Lòng [Ab] đau thương sẽ nên mừng [Bb] vui

Tình yêu cao [Ebm] quý, Jesus vì [Bbm] con chết thay
Hãy mau ăn [B] năn, cúi xin Ngài [Bbm] tha thứ con
Lại gần bên [Abm] Cha, cánh tay [Ebm] Ngài vẫn đang rộng [F#] mở
Mau [Abm] tiếp nhận Je-[Bb] sus giờ [Ebm] đây

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trọng Quỳnh [Ebm-Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/cho-con-yeu-dau/W8IUOWAA.html