Cho tôi đi làm mưa với

Sáng tác: Hoàng Hà

[C] Cho tôi đi làm [F] mưa với
[Am] Chị gió ơi chị [C] gió ơi !
[Am] Tôi muốn cây được [C] xanh lá
[G] Hoa lá được tốt [C] tươi.

[C] Cho tôi đi làm [F] mưa với
[Am] Chị gió ơi chị [C] gió ơi !
[Am] Làm hạt mưa giúp [C] cho đời
[G] Không phí hoài rong [C] chơi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Bé Xuân Mai [D] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/cho-toi-di-lam-mua-voi/W8IUUBWE.html