Chú bé đánh trống (The little drummer boy)

Sáng tác: Katherine Kennicott Davis - Lời Việt: Phạm Duy

1. [G] Người ơi ! Ðến nhé [C] pa rám păm pắm [G] păm
Ðể cùng coi Chúa giáng thế [C] pa rám păm pắm [G] păm
[D] Quà tặng đâu, xin mang theo pá rám păm păm pằm
Qùy lạy bên [G] chân ngôi cao [C] pa rám păm păm pằm
[G] Rám păm păm pùm, [D] rám păm păm pằm
[G] Quà dâng tới Ðức Chúa [C] pa rám păm pắm [G] păm
[D] Ơi người ơi [G] người !

2. [G] Hài nhi Giê Su [C] pa rám păm pắm [G] păm
Lạy Ngài ! Con, bé đánh trống [C] pa rám păm pắm [G] păm
[D] Nghèo nàn nên đôi tay không pá rám păm păm pằm
Vì lòng yêu [G] thương Giê Su [C] pá răm păm păm pùm
[G] Rám păm păm pùm, [D] rám păm păm pằm
[G] Ðể con đánh tiếng trống [C] pa rám păm pắm [G] păm
[D] Con ờ dâng [G] Người

3. [G] Mẹ Ma-ri-a [C] pa rám păm pắm [G] păm
Gật đầu cho phép đánh trống [C] pa rám păm pắm [G] păm
[D] Lòng thật vui, con khua vang pá răm păm păm pằm
Nhịp này đây [G] con dâng lên [C] pá răm păm păm pằm
[G] Rám păm păm pùm, [D] rám păm păm pằm
[G] Nhìn con đánh trống, [C] Chúa pa rám păm pắm [G] păm
[D] Vui... vui [G] cười


--------------------


1. [G] Come they told me [C] pa-rum pum pum [G] pum
A newborn King to see [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] Our finest gifts we bring pa-rum pum pum pum
To lay [G] before the King [C] pa-rum pum pum pum
[G] Rum pa pum pum, [D] Rum pa pum pum
[G] So to honor Him [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] when we [G] come

2. [G] Little Baby [C] pa-rum pum pum [G] pum
I am a poor boy too [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] I have no gift to bring pa-rum pum pum pum
That's [G] fit to give our King [C] pa-rum pum pum pum
[G] Rum pa pum pum, [D] Rum pa pum pum
[G] Shall I play for You? [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] On my [G] drum

3. [G] Mary nodded [C] pa-rum pum pum [G] pum
The ox and lamb kept time [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] I played my drum for Him pa-rum pum pum pum
I played my [G] best for Him [C] pa-rum pum pum pum
[G] Rum pa pum pum, [D] Rum pa pum pum
[G] Then He smiled at me [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] Me and my [G] drum

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Như Mai [G] - Lam Anh & Đình Bảo [F] 
- Celtic Woman [D-E] - Anne Murra [A] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chu-be-danh-trong-the-little-drummer-boy/W8IUWDF8.html