Chúa đã giáng sinh

Sáng tác: Lm. Thái Nguyên

1. Hôm [Dm] nay Thiên Chúa đã xuống [F] đời mang [Gm] đến ơn cứu [Dm] độ
Nào [C] cùng vui lên khắp [F] muôn dân, dâng về [Am] Ngài tình ca khúc [C] tri ân
Cảm tạ [Am] tình yêu Chúa giáng [Dm] sinh

2. Tin [Dm] vui ơn phúc hãy loan [F] truyền vang [Gm] khắp nơi xa [Dm] gần
Này [C] đây hiển vinh Chúa [F] uy linh đang tràn [Am] lan rọi chiếu khắp [C] nhân sinh
Tuyệt vời [Am] thay vị Chúa cứu [Dm] tinh

ĐK:[D] Khắp muôn dân vui mừng vì [G] nay Chúa đã sinh [D] ra
Ngài [A] là chính Đức Ki-[Bm] tô Thiên [A] Chúa ở cùng chúng [D] ta (x 2)

3. Hôm [Dm] nay ơn phúc của cõi [F] Trời ban [Gm] xuống cho cõi [Dm] đời
Đồi [C] cao nương xanh khắp [F] nơi nơi vang ngàn [Am] lời ngợi ca Chúa [C] thương ta
Một tình [Am] yêu bao la thiết [Dm] tha

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quang Linh [Ebm-Eb] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chua-da-giang-sinh/W8IUUDO0.html