Chúa đã hiến mình

Sáng tác: Lm. Thái Nguyên

1. Con Thiên [Am] Chúa, đã chấp [F] nhận mang [C] lấy khổ đau phận [Am] người
Ngài đã bị vu [C] khống, bị bất công, bị phản [Em] bội
Ngài [Am] đã nếm mùi nhục [C] nhã sự [D] hãi cô đơn và [Am] giết chết
Không phân tích mầu nhiệm khổ [G] đau nhưng Ngài đón [Em] nhận với [G] cả tình yêu [Am] thương.

ĐK: Ôi thẳm [Am] sâu lòng [D] Chúa yêu thương đời [C] con
Xin cho [D] con đừng than [C] trách bao khốn khó gian nan đời [E7] con
Xin cho [C] con một lòng tin [F] mến dám hy [G] sinh vác thập giá [Am] mình
Một lòng cậy [G] trông phó [C] thác mọi sự cho [Am] Chúa.

2. Con Thiên [Am] Chúa đã chấp [F] nhận tất [G] cả khổ đau cuộc [Am] đời
Ngài đã chịu áp [C] bức, chịu đắng cay và khổ [Em] hình
Ngài [Am] đã vâng phục đến [C] chết vì [D] mến yêu Cha và tha [Am] nhân
Cho con thấy được tội lỗi [G] con thật là quá [Em] nặng con [G] cúi đầu ăn [Am] năn.

ĐK: Ôi thẳm [Am] sâu lòng [D] Chúa yêu thương đời [C] con
Xin cho [D] con đừng than [C] trách bao khốn khó gian nan đời [E7] con
Xin cho [C] con một lòng tin [F] mến dám hy [G] sinh vác thập giá [Am] mình
Một lòng cậy [G] trông phó [C] thác mọi sự cho [Am] Chúa.

3. Con Thiên [Am] Chúa đã hiến [F] mình cho [C] khắp thế nhân tội [Am] tình
Ngài chính nguồn sự [C] sống đã tái sinh đời nhân [Em] trần
Đời [Am] con đón nhận chính [C] Chúa là [D] bước theo chân Ngài không [Am] ngơi
Luôn gieo rắc tình Ngài khắp [G] nơi cho đời an [Em] bình cho [G] thoát vòng điêu [Am] linh.

ĐK: Ôi thẳm [Am] sâu lòng [D] Chúa yêu thương đời [C] con
Xin cho [D] con đừng than [C] trách bao khốn khó gian nan đời [E7] con
Xin cho [C] con một lòng tin [F] mến dám hy [G] sinh vác thập giá [Am] mình
Một lòng cậy [G] trông phó [C] thác mọi sự cho [Am] Chúa.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Khắc Dũng [C#m] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chua-da-hien-minh/W8IUZZID.html