Chúa đau cùng con

Sáng tác: Sr. Quỳnh Thoại

1. Ngoài [Em] kia bao người [A] hoang mang hỏi Chúa [Em] đâu?
Ngài ở trên [C] cao hay nơi [D] xa cuộc đời bể [G] dâu? [Em]
Đất sầu cô [Am] liêu, hoa vẫn [Bm] nở đường xưa vẫn [D] còn
Trời vẫn xanh [Bm] trong sao lòng [D] người như mất hy [A] vọng. [C] [D] [Em]

ĐK:
Chúa [Am] đau nỗi đau của [C] con, Chúa [D] buồn nỗi buồn của [Em] con
[E7] Ngài vẫn bên con [Am] mà, lo lắng [D] làm con không nhận [G] ra
Chúa [Am] đang bước đi cùng [C] con nếu [D] lòng tin còn người [Em] ơi!
[E7] Tình Chúa ôi tuyêt [Am] vời, Ngài ở [D] bên san sẻ đời buồn [Em] vui.

2. Ngươi [Em] ơi! Hãy vững [A] tâm Chúa vẫn ở [Em] bên
Dịch bệnh lan [C] nhanh cho ta [D] hay cuộc đời mong [G] manh [Em]
Sống chậm để [Am] nghe đây tiếng [Bm] gọi dựng xây từng [D] ngày
Rộng mở đôi [Bm] tay trao tình [D] người tô thắm môi [A] cười. [C] [D] [Em]

ĐK:
Chúa [Am] đau nỗi đau của [C] con, Chúa [D] buồn nỗi buồn của [Em] con
[E7] Ngài vẫn bên con [Am] mà, lo lắng [D] làm con không nhận [G] ra
Chúa [Am] đang bước đi cùng [C] con nếu [D] lòng tin còn người [Em] ơi!
[E7] Tình Chúa ôi tuyêt [Am] vời, Ngài ở [D] bên san sẻ đời buồn [Em] vui.

3. Lạy [Em] Chúa! Con nguyện [A] xin dâng Ngài nước [Em] Việt
Và toàn dương [C] gian đang hoang [D] mang tìm nguồn ủi [G] an [Em]
Chúa giàu lòng [Am] thương, nương náu [Bm] Ngài đời con hy [D] vọng
Một lòng cậy [Bm] trông, dâng về[D] Ngài sự sống hôm [A] nay. [C] [D] [Em]

ĐK:
Chúa [Am] đau nỗi đau của [C] con, Chúa [D] buồn nỗi buồn của [Em] con
[E7] Ngài vẫn bên con [Am] mà, lo lắng [D] làm con không nhận [G] ra
Chúa [Am] đang bước đi cùng [C] con nếu [D] lòng tin còn người [Em] ơi!
[E7] Tình Chúa ôi tuyêt [Am] vời, Ngài ở [D] bên san sẻ đời buồn [Em] vui.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Minh Nguyệt [Gm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chua-dau-cung-con/W8IU6A7C.html