Chúa giàu lòng xót thương

Sáng tác: Phan Hùng

1. Lạy [Am] Chúa! Ngài [G] giàu lòng xót [C] thương
Xin ban [Dm] ơn phù [E7] giúp con đêm [Am] ngày
Lạy Chúa! Ngài [G] rộng lòng thứ [C] tha
Xin rộng [F] ban tình [G] thương và tha [E7] thứ
Ban cho con đầy hồng ân chan [F] chứa
Xin cho con luôn say men tình [E7] Chúa
Chúa yêu con [Am] người, chết cheo thập [Dm] hình
Để cứu [E7] độ trần [Am] gian.

ĐK: Lòng thương [Am] xót của Ngài đến chúng [Dm] con
Dìu con [G] đến tận nguồn của thánh [F] ân
Để con [Dm] đi loan tin mừng [C] Chúa [E7]
Vòng tay [Am] Chúa ngài rộng mở thứ [Dm] tha
Để ôm [G] lấy cả tội lỗi chúng [E] con
Trái tim [E7] người ban phát nguồn tình [Am] yêu.

2. Lạy [Am] Chúa! Ngài [G] dạy con hãy [C] đi
Loan tin [Dm] vui của [E7] Chúa đến muôn [Am] người
Lạy Chúa! Ngài [G] dạy hãy thứ [C] tha
Xin tha [F] cho những kẻ làm ân [E7] oán
Ban cho con rộng lòng đầy nhân [F] ái
Luôn yêu thương mọi người là con [E7] Chúa
Giống như cha [Am] hiền, ngóng trông con [Dm] về
Để đón [E7] mừng người [Am] con.

ĐK: Lòng thương [Am] xót của Ngài đến chúng [Dm] con
Dìu con [G] đến tận nguồn của thánh [F] ân
Để con [Dm] đi loan tin mừng [C] Chúa [E7]
Vòng tay [Am] Chúa ngài rộng mở thứ [Dm] tha
Để ôm [G] lấy cả tội lỗi chúng [E] con
Trái tim [E7] người ban phát nguồn tình [Am] yêu.

3. Lạy [Am] Chúa! Ngài [G] là nguồn suối [C] ân
Ban ơn [Dm] thiêng của [E7] Chúa đến gian [Am] trần
Lạy Chúa! Ngài [G] bảo con bước [C] theo
Loan tin [F] vui của Ngài cho thế [E7] giới
Đem yêu thương ngập tràn muôn khắp [F] chốn
Reo hân hoan vào lòng người đau [E7] khổ
Để đem tin [Am] mừng, phúc âm của [Dm] Ngài
Để [E7] đón nhận hồng [Am] ân.

ĐK: Lòng thương [Am] xót của Ngài đến chúng [Dm] con
Dìu con [G] đến tận nguồn của thánh [F] ân
Để con [Dm] đi loan tin mừng [C] Chúa [E7]
Vòng tay [Am] Chúa ngài rộng mở thứ [Dm] tha
Để ôm [G] lấy cả tội lỗi chúng [E] con
Trái tim [E7] người ban phát nguồn tình [Am] yêu.

4. Lạy [Am] Chúa! Ngài [G] đã từng rửa [C] chân
Xin cho [Dm] con hãy [E7] biết luôn khiêm [Am] nhường
Lạy Chúa! Ngài [G] đã từng bảo [C] ban
Đem ủi [F] an những người đang khốn [E7] khó
Chia cho nhau những hạt cơm manh [F] áo
Luôn cho đi những gì mình đang [E7] có
Để cho mọi [Am] người, biết nhận được [Dm] rằng
Đó [E7] chính là tình [Am] yêu.

ĐK: Lòng thương [Am] xót của Ngài đến chúng [Dm] con
Dìu con [G] đến tận nguồn của thánh [F] ân
Để con [Dm] đi loan tin mừng [C] Chúa [E7]
Vòng tay [Am] Chúa ngài rộng mở thứ [Dm] tha
Để ôm [G] lấy cả tội lỗi chúng [E] con
Trái tim [E7] người ban phát nguồn tình [Am] yêu.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phan Đình Tùng [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chua-giau-long-xot-thuong/W8IUZZW8.html