Chúa là tất cả đời con

Sáng tác: Giang Ân

1. Chúa [Dm] là tất cả đời [Am] con
Con [Gm] là tất cả của [Dm] Chúa
Vì yêu [C] con Chúa tác [D] sinh muôn [Gm] loài
Vì yêu [C] con tay Chúa thương an [F] bài
Cho [C] con một [E] đời vui [Am] sống thiết [A7] tha

Chúa [Dm] là tất cả đời [Am] con,
Con [Gm] là tất cả của [Dm] Chúa
Vì yêu [C] con Chúa chết [D] treo khổ [Gm] hình
Vì yêu [C] con nên đã quên thân [F] mình
Cho [Gm] con được làm con [A] chúa suốt [Dm] đời [A] [Dm]

ĐK: [Dm] Chúa, Chúa chính [Bb] là gia nghiệp đời [Am] con, gia nghiệp đời [Dm] con
[Gm7] Con xin được đáp [Bb] lại [C] tình [F] yêu
Xin [Bbmaj7] được đáp [F] lại đáp [C] lại [Am] tình [Dm] yêu [Gm] [Am] [Dm]

2. Sông [Dm] nào chẳng đổ miền [Am] xuôi
Con [Gm] người có thuở nằm nôi [Dm]
Thời gian [C] đưa chiếc lá [D] bay qua [Gm] rồi
Đời vương [C7] vương như áng mây bên [F] trời
Tim [Gm] con bồi hồi xao [Am] xuyến mãi [A7] thôi

Ân [Dm] tình Chúa đổ chẳng [Am] vơi
Con [Gm] nào thấu lòng trời [Dm] cao
Tình yêu [C] thương vẫn thiết [D] tha tuôn [Gm] trào
Tình dâng [C7] cao cho ngất ngây tâm [F] hồn
Reo [Gm] vui một niềm cảm [A] mến vô [Dm] bờ

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Gia Ân [Dm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/chua-la-tat-ca-doi-con/W8IU8UEO.html